Ingatlan árverési hirdetmény

H I R D E T É S

 

 

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:

 

a Békéscsaba, Almáskerti Ipari Parkban található, békéscsaba 20528/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3.162 m2 területű, ipartelep megnevezésű építési telek.

 

Az ingatlan induló kikiáltási ára:  bruttó 25.296.000,- Ft

 

Az árverés új időpontja: 2021. november hó 2. nap. (kedd) 10.00. óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (Békéscsaba, Irányi utca 4-6.) 1. emeleti tárgyalója.

 

Ingatlan adatai:

 

 Helyrajzi szám20528/18 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/3.

Területe: 3162 m2

 

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

 

Az építési telek Békéscsaba frekventált területén, az M44-es autóútról aszfaltozott útvonalon megközelíthető és Békéscsaba nyugati szélén korábban kialakított ipari park területén található. Az ipari parkba helyi járatú autóbusz is közlekedik.

 

Beépíthetőség:  Az ingatlanon a településrendezési terv előírásainak megfelelően ipari csarnokok építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Építési előírások a telkekre vonatkozólag:

  • Beépíthetőség: max. 50 %
  • Szabadon álló beépítés
  • Építménymagasság: max. 10,5 méter

A településképi megfelelés érdekében a megépítendő létesítményről a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

 

Közművesítettség: Az ingatlan el van látva szennyvízbekötéssel, gáz bekötéssel és 3×100 Amper kapacitású árambekötéssel. A közút alatt található az ipari park vízhálózata, amelyről az ingatlan vízellátása megoldható.  Az ipari parkban tűzivíz biztosítására tűzcsapok vannak elhelyezve, amelyről a csarnokok építéséhez szükséges katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelő vízmennyiség biztosítható. A Tűzcsap hozam igazolását a leendő tulajdonosnak kell megrendelni a vízszolgáltatótól, amennyiben ez a beépítés során igazolni kell.

 

Az esetleges kapacitásbővítés és mérőórák felszerelésének költségei a vevőt terhelik.

 

Az árverésen kialakult vételárból a vevő közvetlenül a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számlájára köteles átutalni az ipari park gerinc közmű hálózata használati joga (vagyon értékű jog), valamint a telekre vonatkozó közművek ellenértékeként nettó 2.087.503,-Ft nyilvántartási érték + áfa összeget, amely nem tartalmazza a vízbekötés díját, valamint a villany és gázóra elhelyezésének díját. Ezek megfizetése a vevőt terheli.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

                            A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

 

A Vevő a beépítési kötelezettség teljesítését a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő használatbavétellel igazolja.

Ha a beépítési kötelezettség határidőre nem teljesül az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5%-kal csökkentett értékén, illetve kötbérigényt érvényesít, amelynek mértéke évente az ingatlan bruttó értékének 10%-a.

 

További feltételek:

 

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. felé az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-20073967 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg fenti bankszámlán történt jóváírása esetén lehet részt venni. A letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett összeg visszajár.

 

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából 30 napon belül nem köti meg, úgy a befizetett letéti díjat elveszíti.

A vevő az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül egy összegben köteles megfizetni. Ennek elmulasztása esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, ebben az esetben a vevő a befizetett letéti díjat elveszíti.

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki

 

Az árverés nyertesével megkötendő szerződés meghiúsulása esetén a kiíró a szerződést az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlattevővel is megkötheti.

 

Az árverés sikertelen, ha nem tettek vételi ajánlatot, illetve a második legmagasabb vételi ajánlatot tevővel sem jön létre a szerződés.

 

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Az árverésről Békéscsaba város, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapjain is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu – Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok – Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Parkban), illetve (www.vagyonkezelozrt.hu – Ingatlan ajánlatok – Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Parkban). Az árverési hirdetmény megjelenik BEHÍR.hu honlapon. Az árverési felhívás a Csabai Mérleg című újságjában és a Békés Megyei Hírlapban is megjelentetésre kerül.

 

További felvilágosítással Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkatársánál munkanapokon 8.00-16.00 között a +3620-9333-400 telefonszámon is lehet.

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árverésen résztvevőknek az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

Álláshirdetés

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

műszaki ügyintéző munkakör

betöltésére, keresi legalább középfokú végzettséggel és jó kommunikációs képességekkel rendelkező, agilis munkatársát.

A feladatok ügyfelekkel és közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, ingatlanok műszaki felülvizsgálata és egyéb műszaki teendők elvégzése.

Követelmény: épületvillamossági vagy épületgépészeti felsőfokú vagy  technikusi végzettség, B kategóriás jogosítvány, Microsoft Office ismerete.

Előny: A munkakör betöltésénél előnyt jelent a műszaki ellenőri vagy műszaki vezetői jogosultság.

A munkakör azonnal betölthető. Fényképes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével vagyonkezelo@vagyonkezelozrt.hu e-mail címre várjuk

Parkolóbérletek vásárlása

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezen az oldalon egyszerűsített adatlap kitöltésével van lehetősége parkolóbérletet igényelni.
Az igénylések feldolgozása jelenleg kézzel történik, amely az év eleján szokásos emelkedett ügyfélszolgálati frogalom miatt 2-3 munkanapot is igénybe vehet, ezért nem fog tudni azonnal érvényes bérlethez jutni, mivel a jogosultságokat a beküldött adatok alapján elsőként kézzel ellenőriznünk kell!

Rendkívüli felhívás – Bérlakás és egyéb ügyek intézése (parkolás kivételével)

Tisztelt Ügyfeleink! 

Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint a személyes megjelenés helyett telefonon vagy írásban vegyék fel társaságunkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken!

 E-mail cím: vagyonkezelo@vagyonkezelozrt.hu

Telefonszám: +36-80-626-200 (ingyenesen hívható zöld szám)

 A pénztári be- és kifizetés továbbra is szünetel. 

Kérjük, hogy az esedékes befizetéseiket banki átutalással vagy csekkes befizetéssel rendezzék!

Bankszámlaszám: 11733003-20073967

 

Csekket a kihelyezett tárolóban találnak az Irányi utcai iroda első emeleti bejárata mellett. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban mindenképpen tüntessék fel a befizetés azonosítására szolgáló adatokat!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Közzétételi lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:

Megnevezés

Aktuális*

Archívum*

Adatvédelmi szabályzat  MEGTEKINTÉS MEGTEKINTÉS
II.6.: A közfeladatatott ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai MEGTEKINTÉS
II.13.: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket intéző szervezeti egység neve, elérhetősége, adatvédelmi felelős neve MEGTEKINTÉS
II.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
II.15.: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
MEGTEKINTÉS  ARCHIVUM
III.1.: A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója: MEGTEKINTÉS ARCHÍVUM
III.2.: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: MEGTEKINTÉS  ARCHÍVUM

* Az egyes menüpontok alatt található közzétételi adatok a “MEGTEKINTÉS” vagy “LETÖLTÉS” linkre kattintva megtekinthetőek és/vagy letölthetőek .pdf formátumban

Vezetők

Vezérigazgató:
Kozma János
Telefon: +36 66 445 542 / 2-es mellék (Titkárság)

Gazdasági Igazgató:
Vágásiné Zimonyi Ilona
Telefon: +36 66 445 542 / 2-es mellék (Titkárság)

Főkönyvelő:
Telefon: +36 66 445-542/ 2-es mellék (Titkárság)

Vagyongazdálkodási Üzletág Vezető:
Gergely Tamás
Telefon: +36 66 445 542 / 3-as mellék (Ingatlan bérbeadás)

Zöld szám: +36 80 626 200

Parkolási Üzletág Vezető, Sportlétesítmény Üzemeltető:
Vágréti László
Telefon: +36 66 445 542 / 1-es mellék (Parkolási üzletág)
Zöld szám: +36 80 628 888

Műszaki ellenőr:
Telefon: +36 66 445 542 / 3-as mellék (Ingatlan bérbeadás)

Lakbér könyvelés: Szabóné Prónai Andrea +36 66 445 542 / 5-ös mellék

Pénzügy: Varga Andrea +36 66 445 542 / 6-os mellék

Könyvelés: Nagy Erika +36 66 445 542 / 7-es mellék

Telefonközpont: +36 66 445 542 / 8-as mellék;

FAX: +36 66 445 542 / 9-es mellék

 

Árpád Fürdő – Fürdővezető:
Zsadon Endre
Telefon: +36 66 549 800

Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.
Telefon: +36 66 549 820

Feltöltős parkolási chipkártyákkal kapcsolatos változások

Chipkártya

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük chipkártya vásárlóinkat, hogy a kártyáikat a 2019 évi övezetbővítés területein található új tipusú Ticketline PSA-7 parkolautomatákban nem tudják használni.  A régi típusú automatákban továbbra is felhasználhatják a kártyáik egyenlegét, azonban az automaták esetleges cseréjét követően ez már nem lesz lehetséges! Az érintett területek: Békéscsaba, Szabó Dezső utca lakóudvar (normál díjzóna, 220 Ft/óra); Békéscsaba, Árpád sor Bajza utca és Degré utca közötti szakasza (Árpád fürdő főbejárata előtt, normál díjzóna, 220 Ft/óra).